Spotkanie m.in. dla studentów filologii słowiańskiej, zorganizowane przez koordynatora wydziałowego ds. programu Erasmus+, w którym uczestniczyć będą również koordynatorzy kierunkowi, rozpocznie się 19.02. (piątek) o godz. 11.00 na platformie MS Teams (link poniżej):

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af157c4f18ef84b56ac783b48dd56d0a1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ceaad571-45fe-4c8a-a4c2-c160b31871e1&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b

Dzień wcześniej, a więc 18.02. (czwartek), w godzinach 10.00-12.00, również na platformie MS Teams, odbędzie się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych wyjazdem studentów wszystkich kierunków, zorganizowane przez pracowników Biura Współpracy z Zagranicą UŁ. Możliwość dołączenia do spotkania dostępna pod linkiem: https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-2021-22.

Serdecznie zapraszamy!