Plany studiów II stopnia w roku akademickim 2020/2021:

  • 1 rok (edycja 2020/2021) oraz 2 rok (edycja 2019/2020):

przedmioty podstawowe

specjalizacja translatoryczna