Przypominamy wszystkim studentom o konieczności regularnego sprawdzania indywidualnych skrzynek mailowych utworzonych w domenie @edu.uni.lodz.pl! Przede wszystkim na te adresy wysyłane będą do Państwa zaproszenia na zajęcia zdalne na platformie MS Teams. Prosimy o potwierdzanie tych zaproszeń.

W pierwszym tygodniu nauczania możliwe jest wysyłanie zaproszeń na zajęcia także na Państwa prywatne adresy mailowe (szczególnie dotyczy to studentów, którzy nie mają jeszcze założonych adresów uniwersyteckich).

Jeśli najpóźniej poprzedniego dnia przed zaplanowanymi zajęciami nie otrzymają Państwo stosownej informacji od wykładowców lub wygenerowanej przez system, prosimy o kontakt mailowy z osobą prowadzącą dany przedmiot.