Zajęcia z mgr Agatą Głaz w dniu 28.10.2021 r. są odwołane dla:

  • PNJ słoweńskiego z II rokiem
  • PNJ słoweńskiego z IV rokiem

Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.