W związku z podziałem Bloku B/C na grupy informujemy o zaktualizowanym rozkładzie zajęć: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wfEm5wPKFoVifgygwL_39vVz4vhQbR2H2gQUBnouwSc/edit#gid=94534993