Czarnogóra
Serbia
Słowenia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria

Pracownicy Katedry laureatami zespołowej Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie naukowym dwojga pracowników Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ: dr Zofia Brzozowska i dr Marek Majer zostali – wraz z prof. dr. hab. Mirosławem J. Leszką z Katedry Historii Bizancjum UŁ – laureatami zespołowej Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia za książkę pt.Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians. Neither a Saint nor a Malefactress. Monografia ta, której autorami są dr Zofia Brzozowska i prof. Mirosław J. Leszka, została opublikowana w 2017 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w koedycji z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego i we współpracy z prestiżową oficyną amerykańską, Columbia University Press z Nowego Jorku, która odpowiada za szeroki, międzynarodowy kolportaż tej pozycji. Dr Marek Majer został nagrodzony za pracę nad stroną językową monografii: jest autorem przekładu znacznej jej części na język angielski oraz redaktorem językowym całości tekstu. Gratulujemy!

Monografia powstała w ramach międzynarodowego projektu badawczego (konkurs HARMONIA), sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, pt. „Państwo bułgarskie w latach 927-969. Epoka cara Piotra I Pobożnego”. Był on realizowany w Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum (Uniwersytet Łódzki) w latach 2015-2018, we współpracy z badaczami z Uniwersytetu im. św. Klemensa z Ochrydy w Sofii (Bułgaria).

Colubmia Univeristy Press

Zmiana rozkładu zajęć dla I roku

W związku z podziałem I roku studiów licencjackich na grupy rozkład zajęć uległ zmianie i od 15 października będzie obowiązywać jego najnowsza wersja. Zmiany dotyczą tylko I roku i nie wpłynęły na rozkład zajęć pozostałych roczników. Prosimy o zapoznanie się z nową wersją.

Godziny rektorskie 15 października

Informujemy, że na 15 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zostały ogłoszone godziny rektorskie - 13.30-17.00. Wszelkie zajęcia zaplanowane przed i po tym czasie odbędą się zgodnie z planem.

Gratulacje dla dr hab. Małgorzaty Skowronek

Z radością informujemy, że w dniu 28 września 2018 roku Rada Wydziału Filologicznego UŁ nadała Pani Małgorzacie Skowronek z Katedry Filologii Słowiańskiej stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Gratulujemy!

Rozkład zajęć na semestr zimowy 2018/2019

Przedstawiamy rozkład zajęć na zbliżający się semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019.

Rozkład zajęć

Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

Z radością informujemy, że po raz kolejny pracownikom Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ i członkom Centrum Ceraneum UŁ zostały przyznane prestiżowe stypendia dla młodych uczonych. Tym razem dr Zofia Brzozowska i dr Marek Majer zostali laureatami trzyletniego stypendium dla wybitnych młodych naukowców, przyznawanego rokrocznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „imponujący dorobek naukowy w skali międzynarodowej”. Osiągnięcia łódzkich paleoslawistów, obejmujące przede wszystkim publikacje z lat 2014–2018 (monografie i artykuły w renomowanych periodykach naukowych), zostały wysoko ocenione przez recenzentów. Łącznie wśród tegorocznych laureatów znalazło się sześcioro badaczy z naszej uczelni (w tym troje z Wydziału Filologicznego - dwoje z naszej Katedry).
Gratulujemy!

Lista stypendystów.

Kolejny grant Narodowego Centrum Nauki w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ

Z radością informujemy o kolejnym sukcesie Katedry Filologii Słowiańskiej w pozyskiwaniu grantów na badania naukowe. Pracownik naszej Katedry dr Marek Majer uzyskał grant Narodowego Centrum Nauki, w programie MINIATURA 2. Kierowany przez niego projekt, zatytułowany Badania nad morfologią starych zapożyczeń słowiańskich w języku albańskim, będzie realizowany na Wydziale Filologicznym w 2018 r. W jego trakcie dr Marek Majer weźmie udział m.in. w prestiżowej międzynarodowej konferencji naukowej Slavic Linguistics Society (SLS) Meeting, odbywającej się w bieżącym roku w Eugene (Oregon, USA). Konferencja ta, gromadząca co roku najważniejszych przedstawicieli językoznawstwa słowiańskiego, jest świetną okazją do konfrontacji wyników badań, prowadzonych przez łódzkiego slawistę, z ustaleniami czołowych światowych specjalistów. Oczekiwanymi efektami projektu, oprócz udziału w konferencji, są artykuły naukowe w wiodących czasopismach międzynarodowych. Warto przypomnieć, że w lutym tego roku dr Marek Majer został laureatem Nagrody Funduszu im. Charlesa E. Townsenda, przyznawanej przez Slavic Linguistics Society. Gratulujemy!

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia Erasmus+ w semestrze letnim 2018/2019

Terminarz postępowania rekrutacyjnego i wykaz potrzebnych dokumentów dostępne są tutaj.

Profesor Dejan Ajdačić przewodniczącym Komisji Folklorystycznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów

Z radością informujemy, że w sierpniu br., podczas Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Belgradzie, profesor Dejan Ajdačić, pracownik KFS WF UŁ, został wybrany na przewodniczącego stałej Komisji Folklorystycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Kongresy Slawistyczne odbywają się co 5 lat, są to najważniejsze na świecie interdyscyplinarne spotkania uczonych (około 1000 uczestników), zajmujących się w swej pracy badawczej różnymi aspektami opisu naukowego Słowiańszczyzny.

SlovoSlavia. Studia z etnolingwistyki słowiańskiej

Informujemy o najnowszej publikacji pracownika Katedry Filologii Słowiańskiej prof. Dejana Ajdačicia.

Zdjęcie użytkownika Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia ERASMUS+ w semestrze letnim 2018/2019

BWZ UŁ przygotowało zasady dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia Erasmus+ w sem. letnim 2018/19. Zasady i formularz zgłoszeniowy zostały podwieszone na stronie BWZ UŁ: https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201819.