Słowenia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria

"Studencie zrelaksuj się!"

Informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych SWFiS UŁ organizuje dla studentów UŁ zajęcia pod hasłem "Studencie zrelaksuj się!". Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć

mgr Sanja Miletić - odwołanie zajęć 21.01.2020 r.

Mgr Sanja Miletić odwołuje zajęcia  w dniu 21.01.2020 r.

dr hab. Małgorzata Skowronek - informacja o konsultacjach

Dr hab. Małgorzata Skowronek informuje, że w najbliższy wtorek tj. 21.01.2020 r.  konsultacje odbędą się wyjątkowo w godz. 11:30-13:00.

Spotkanie Koła Naukowego Slawistów UŁ im. Św. Św. Cyryla i Metodego

Koło Naukowe Slawistów UŁ im. Św. Św. Cyryla i Metodego serdecznie zaprasza na zebranie, które się odbędzie 15 stycznia (środa) o godz. 17.00 w sali 2.43. W trakcie spotkania omówione zostaną kwestie związane z planowanym wyjazdem do Słowenii, jak i inne projekty Koła.

Prof. Zatorska 13-17.01.2020 r. odwołanie zajęć

Prof. A. Zatorska odwołuje zajęcia i konsultacje w dniach 13-17 stycznia 2020 r.

Erasmus+ - spotkanie informacyjne na Wydziale Filologicznym UŁ

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem na częściowe studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ zapraszamy na spotkanie informacyjne z pracownikami BWZ i koordynatorami wydziałowymi, które odbędzie się 17.01.2020 r. o godz. 10.20 w auli A1.

Konsultacje dr A. Kaweckiej

W związku z rozpoczynającą się 13.01. rekrutacją na studia w ramach programu Erasmus+ osoby rozważające przyjazd mogą skontaktować się z koordynatorem kierunkowym w ramach konsultacji w najbliższy czwartek. 09.01., w godz. 8.00-10.00, p. 4.73 lub mailowo przez cały czas jej trwania.

Erasmus+ - rekrutacja na wyjazdy na studia w r. ak. 2020/21

Odpracowywanie zajęć dla I roku I stopnia z dr Zofią Brzozowską

Zajęcia dla I roku I stopnia (Walory turystyczne krajów słowiańskich) z dr Zofią Brzozowską zostaną odpracowane w następującym terminie:

10.01.2020 r. (piątek), godz. 14.00–17.00, sala 0.03

Erasmus+ (KA 107) - dodatkowa rekrutacja na wyjazdy zagraniczne dla pracowników naukowo-dydaktycznych

Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ zaprasza do udziału w dodatkowej kwalifikacji na wyjazdy dydaktyczne w roku 2019/20 w ramach przyznanych UŁ środków na realizację programu Erasmus+ KA 107 (kraje partnerskie) w roku 2019 (dotyczy 4 wolnych stypendiów). Zasady podpisane przez Prorektora ds. współpracy krajowej i międzynarodowej UŁ są dostępne na stronie: TUTAJ

Wykaz dokumentów wymaganych na etapie kwalifikacji zamieszczony jest na stronie: TUTAJ


Procedura kwalifikacyjna pracowników UŁ trwa od 13 grudnia 2019 roku do 24 stycznia 2020 roku. Realizacja wyjazdów STA możliwa jest w okresie od 24 lutego 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Nowa publikacja pracownika Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ

Z radością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się właśnie książka autorstwa dr Zofii A. Brzozowskiej, adiunkta w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ oraz prof. Mirosława J. Leszki z Katedry Historii Bizancjum UŁ, zatytułowana Nowogród Wielki. Historyczno-kulturowy prze­wodnik po średniowiecznej republice (Łódź 2019). Jest to pierwszy polskojęzyczny przewodnik po Nowogrodzie Wielkim, prezentujący ok. 45 zabytków historycznych miasta i okolic, np. nowogrodzkiego kremla, soboru katedralnego Sofii-Mądrości Bożej, siedziby arcybiskupów nowogrodzkich, Dworu Jarosławowego, nowogrodzkiego targu, siedzib kupców hanzeatyckich, Grodziska Rurykowego. Czytelnik znajdzie w nim również syntetyczny opis dziejów ośrodka i związanego z nim bytu politycznego – średniowiecznej republiki kupieckiej, a także najważniejszych zagadnień z zakresu jego specyfiki kulturowej i religijnej, ukształtowanej pod wpływem cywilizacji bizantyńskiej, choć rozwijającej się samodzielnie. Autorką rozdziału poświęconego zagadnieniom geograficznym jest mgr Irina Pirożak-Dziuk z Instytutu Rusycystyki UŁ.

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/nowogrod-wielki/

Publikacja powstała w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł Uniwersalia 2.2) pt. Latopis nowogrodzki pierwszy – przekład na język polski i opracowanie naukowe najstarszego zabytku historiografii Nowogrodu Wielkiego. Grant był realizowany w latach 2017–2019 w Centrum Ceraneum UŁ, przez zespół pod kierunkiem dr Zofii A. Brzozowskiej z Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ.