Czarnogóra
Serbia
Słowenia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria

SlovoSlavia. Studia z etnolongwistyki słowiańskiej

Informujemy o najnowszej publikacji pracownika Katedry Filologii Słowiańskiej prof. Dejana Ajdačicia.

Zdjęcie użytkownika Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia ERASMUS+ w semestrze letnik 2018/2019

BWZ UŁ przygotowało zasady dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia Erasmus+ w sem. letnim 2018/19. Zasady i formularz zgłoszeniowy zostały podwieszone na stronie BWZ UŁ: https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201819.

Prof. A. Zatorska - konsultacje w sesji letniej 2017/18

środa 13.06 godz. 10.00-11.30 s. 2.37
wtorek 19.06 godz. 10.00-11.30 s. 2.37
piątek 22.06 godz. 9.00-10.00 s. 2.37

Dr A. Kawecka - dyżury w sesji letniej 2017/18

poniedziałek, 11.06. - 7.30-9.00, p. 4.73
wtorek, 26.06. - 8.00-9.30, p. 4.73
wtorek, 26.06. - 10.00-11.30 - egzamin z Historii języka bułgarskiego, s. 2.06

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2018)

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku oceny programowej, dokonanej przez Polską Komisję Akredytacyjną na studiach I i II stopnia, prowadzony na Wydziale Filologicznym UŁ kierunek "filologia" (wraz ze wszystkimi specjalnościami w ramach kierunku, w tym - specjalnością "filologia słowiańska") otrzymał ocenę pozytywną. Współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, a także infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia otrzymały ocenę wyróżniającą.

Decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Prof. A. Zatorska na Uniwersytecie w Lublanie

Zdjęcie użytkownika Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

dr hab. J. Mazurkiewicz-Sułkowska - odwołanie zajęć 22 i 24 maja 2018

Dr hab. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska odwołuje wszystkie zajęcia i konsultacje w dniach 22.052018 i 24.05.2018.

Rekrutacja na studia 2018/2019

UWAGA: Trwa rejestracja na studia slawistyczne na Uniwersytecie Łódzkim! Kandydaci (zarówno na studia licencjackie I stopnia, jak i studia magisterskie II stopnia) rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UŁ, gdzie podane są także szczegółowe zasady i terminy tegorocznej rekrutacji.
 
Rejestracja na studia odbywa się TUTAJ.
 
 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem Katedry.

Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians. Neither a Saint nor a Malefactress

Z radością informujemy o najnowszej monografii dr Zofii Brzozowskiej, napisanej we współautorstwie z prof. dr. hab. Mirosławem J. Leszką z Katedry Historii Bizancjum UŁ, pt. Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians. Neither a Saint nor a Malefactress.

Redaktorem językowym publikacji był dr Marek Majer.

Monografia powstała w ramach międzynarodowego projektu badawczego, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, pt. Państwo bułgarskie w latach 927-969. Epoka cara Piotra I Pobożnego. Był on realizowany w Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum (Uniwersytet Łódzki), w latach 2015-2018, we współpracy z badaczami z Uniwersytetu im. św. Klemensa z Ochrydy w Sofii (Bułgaria).


Byzantina_Lodziensia_XXXV

Prof. A. Zatroska - odrabianie zajęć 15.05.2018

Odrabianie zajęć z prof. Agnieszką Zatorską:

- 1 rok, studia magisterskie, seminarium magisterskie - 15.05.2018 (wtorek), godz. 14:30-16:00, sala 1.52.

Średniowieczne opowieści biblijne. Paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej

Z radością informujemy o najnowszej publikacji dr Małgorzaty Skowronek pt. Średniowieczne opowieści biblijne. Paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej.

Monografia stanowi czwarty tom „Series Ceranea” i dotyczy drugiego przekładu słowiańskiego Palei historycznej – bizantyńskiej kompilacji tekstów rozmaitej proweniencji na tematy biblijne, zaczerpnięte ze Starego Testamentu. Jak pisze sama Autorka:

Zamiarem moim było ukazanie sposobów odczytania pewnego średniowiecznego tekstu literackiego – zarówno odczytów skierowanych w głąb niego samego, jak i ukazujących go w najbliższym mu środowisku relacji intertekstualnych. Pozostaję jednak z nadzieją, że każdy głos dotyczący nawet jednego tylko zabytku z niezmierzonego dziedzictwa Slaviae Orthodoxae, tym bardziej zabytku przekazywanego w odmiennych szatach językowych i przyjmującego rozmaite postacie, prowadzi do lepszego poznania nie tylko tego jego komponentu, jakim jest stricte literatura, lecz także tworzących go: myśli i ducha.

Publikacja jest dostępna na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.