Słowenia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria

ERASMUS+ jako przygoda życia

Wizyta nauczycieli z Łotwy

14 października 2019 roku Wydział Filologiczny i Katedrę Filologii Słowiańskiej UŁ odwiedziła grupa nauczycieli z Łotwy. Wizyta została zorganizowana przez absolwentów naszego Wydziału: Pana mgr. Andrzeja Kołłątaja (Polska Izba Turystyki Oddział Łódzki) oraz Panią dr Krystynę Barkowską (Ambasada RP w Rydze / Polijas Republikas vēstniecība Rīgā).

Goście zapoznali się pokrótce z historią naszej uczelni, dowiedzieli się o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filologicznym UŁ, poznali specyfikę łódzkiej slawistyki, a także zostali oprowadzeni po budynku naszego Wydziału przez dr Karolinę Kołodziej, pełnomocnika Dziekana ds. współpracy ze szkołami.

 

 

Czasopismo współredagowane przez łódzkich slawistów w bazie SCOPUS

Z przyjemnością Informujemy, że czasopismo "Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe", założone i współredagowane przez łódzkich slawistów i bizantynistów w Centrum Ceraneum UŁ i wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskało zgodę na włączenie do jednej z najbardziej prestiżowych międzynarodowych baz repozytoryjno-referencyjnych: Scopus Elsevier!

Rocznik "Studia Ceranea" istnieje od 2011 r. Jest czasopismem międzynarodowym, na którego łamach są publikowane artykuły i recenzje w językach kongresowych, z wyraźną przewagą tekstów anglojęzycznych. Periodyk od kilku lat jest indeksowany w wielu innych bazach referencyjnych, m.in. w Web of Science™ Core Collection.

 

Odwołanie zajęć - dr Zofia Brzozowska

W związku z wyjazdem konferencyjnym dr Zofia Brzozowska odwołuje zajęcia ze studentami I roku I stopnia w dn. 7–14.10.2019 r.:

7 października (poniedziałek) – Walory turystyczne krajów słowiańskich

10 października (czwartek) – Historia i kultura Słowian

14 października (poniedziałek) – Walory turystyczne krajów słowiańskich

Zajęcia te zostaną odpracowane w późniejszym terminie.

Odwołanie zajęć mgr Agaty Głaz

Mgr Agata Głaz odwołuje swoje zajęcia w dniu 01.10.2019 r. (wtorek).

Odwołanie zajęć dra Piotra Kręzla

Dr Piotr Kręzel odwołuje swoje zajęcia w dniu 01.10.2019 r. ( wtorek).

Zajęcia wychowania fizycznego

Informujemy, że zajęcia z w-fu dla I roku I stopnia będą odbywać się w piątki.

Rejestracja TUTAJ

Rozkład zajęć na semestr zimowy 2019/2020

ROZKŁAD ZAJĘĆ

Przedstawiamy rozkład zajęć na zbliżający się semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020.

Zajęcia zaczynają się 1 października 2019 roku (wtorek).

Zebranie informacyjne dla studentów I roku studiów I stopnia

Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ zaprasza studentów I roku studiów I stopnia na zebranie informacyjne, które odbędzie się po uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 Wydziału Filologicznego UŁ,  27 września 2019 r. (piątek) około godz. 16:00 w sali 2.43.

Jeszcze jeden grant NPRH w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ w pozyskiwaniu grantów na badania naukowe! W gronie laureatów tegorocznej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Uniwersalia 2.1), finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znalazł się projekt pt. "Przekład na język angielski i wydanie w amerykańskim wydawnictwie naukowym „Lexington Books” monografii I. Petrova „Od inkunabułów do pierwszych gramatyk. Konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego (koniec XV – początek XVII wieku)”"Do konkursu NPRH w module Uniwersalia 2.1 mogły być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym.


Dwuletni grant zakłada wykonanie profesjonalnego tłumaczenia na język angielski lingwistycznej części monografii autorstwa dr. hab. prof. nadzw. Ivana N. Petrova, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (wersja oryginalna książki zawiera także obszerny aneks z przekładami na język polski słowiańskich tekstów źródłowych, przygotowany przez profesora Aleksandra Naumowa). Przekład zostanie opublikowany w prestiżowym amerykańskim wydawnictwie naukowym "Lexington Books", stanowiącym część międzynarodowego Domu Wydawniczego "Rowman & Littlefield Publishing Group". Wydawnictwo to specjalizuje się w wydawaniu wysokiej jakości publikacji naukowych obejmujących przede wszystkim nauki humanistyczne i społeczne. Publikacja prof. I. Petrova znajdzie się wśród tytułów inaugurujących serię tego wydawnictwa pt. „Studies in Slavic, Baltic, and Eastern European Languages and Cultures”, a w same prace translatorskie zaangażowany będzie m.in. dr Marek Majer, adiunkt z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, mający już na swoim koncie wyróżnienia i nagrody za przekłady tekstów naukowych na język angielski.

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Filologicznym UŁ