Międzynarodowa Naukowa Konferencja Studencka "Bałkany w oczach młodego człowieka" (Łódź, 28-29.04.2005)

?  Anna Kałucka (Łódź) ? Tożsamość narodowa Słoweńców.

?  Bożena Makowska (Warszawa) ? Zarys problematyki stosunków bułgarsko-macedońskich.

?  Katarzyna Antos (Kraków) ? ?Bałkany w oczach młodego człowieka?- opinie studentów krakowskich.

?  Ewelina Drzewiecka (Warszawa) ? Listy Symeona ? protobułgarski kompleks czy zmysł taktyczny?

?  Ivica Bociek (Łódź) ? Duchowe i materialne przesłanie księgi "Misal po zakonu Rimskoga dvora".

?  mgr Agata Kawecka (Łódź) ? Historia południowosłowiańskich odpisów ?Fizjologa?.

?  Magdalena Wenecka (Łódź) ? Słowenia ? dolina św. Floriana.

?  mgr Natalia Wyszogrodzka (Gdańsk) ? Pokolenie Krugowców wobec estetyki socrealizmu w powojennej Jugosławii.

?  Karol Kujawa (Poznań) ? Wątki panislamskie w myśli politycznej ?Młodych Muzułmanów?.

?  Katarzyna Stejakowska (Poznań) ? Obraz Kościoła Katolickiego i Prawosławnego w bułgarskiej prasie religijnej.

?  mgr Anetta Buras-Marciniak (Łódź) ? Żydzi Sefardyjczycy Bośni i Hercegowiny.

?  Magda Wypych (Łódź) ? Bezokolicznik i ?da-konstrukcja? w najstarszych tekstach języka staro-cerkiewno-słowiańskiego.

?  Marcin Fastyn (Łódź) ? Z problematyki zjawisk nominalizacyjnych na  podstawie tekstów ze Swisztowskiego Damaskinu.

?  Anna Jakimiszyn (Łódź) ? Wykładniki kategorii określoności / nieokreśloności w nominalizacjach w Damaskinie Swisztowskim.

?  mgr Lilia Kanczewa (Płowdiw) ? O plusquamperfectum w bułgarskich i polskich gramatykach z XIX.

?  Ewa Brzezińska i Nina Zagrzejewska (Gdańsk) ? Najważniejsze fakty historii serbskiego języka literackiego oczami serbskiego filologa Petra Milosavljevicia.

?  Małgorzata Rządkiewicz (Łódź) ? Inskrypcje łacińskie w ziemi bułgarskiej.

?  mgr Katarzyna Lelewska (Warszawa) ? Św. Eliasz a Mahomet wpływy literatury pseudokanonicznej  w folklorze bułgarskim.

?  mgr Karolina Bielenin (Warszawa) ? Wokół problemów bałkańskości. Rzecz o rakii.

?  Łukasz Mysielski (Łódź) ? Wampiry w wybranych bułgarskich tekstach folklorystycznych.

?  Izabela Blaziak (Gdańsk) ? Krsna slava ? święto patrona rodziny.

?  Joanna Janusz (Poznań) ? Monastyr Aladża, jego historia, legendy oraz spojrzenie nań z perspektywy współczesnego człowieka.

?  Monika Lewińska (Łódź) ? Kategoria określoności / nieokreśloności w zdaniach relatywnych.

?  Monika Dinewa (Płowdiw) ? O tak zwanych formach hybrydnych w stosunkach gramatycznych między rzeczownikami a przymiotnikami w trzech językach słowiańskich.

?  Natalia Urbańczyk (Warszawa) ? Jeden język ? dwa alfabety. Zakres użycia cyrylicy i łacinki we współczesnym języku serbskim.

?  Aleksandra Tąporowska (Łódź) ? Z problematyki porównania języka serbskiego i chorwackiego.

?  Natalia Cybart (Łódź) ? Problem egzystencji w liryce Błagi Dymitrowej.

?  Paweł Radziszewski (Gdańsk) ? Fantastyczna i groteskowa wizja zagłady ludzkości w utworze ?Wścieklizna? Borislava Pekicia.

?  Karolina Bucka (Sosnowiec) ? Holistyczna wizja świata i człowieka w twórczości S.Kosovela.

?  Alicja Michoń (Łódź) ? T.T. Jeż o Jerzym Czarnym.

?  Aneta Chabracka (Łódź) ? Czarnogóra w powieści Miodraga Bulatovica "Czerwony kogut leci wprost do nieba".

?  Martyna Chołys (Łódź) ? Elementy postmodernizmu w ?Słowniku Chazarskim? Milorada Pavicia.

?  Katarzyna Bednarska (Łódź) ? Sto lat filmu słoweńskiego.

?  Piotr Goldstein (Łódź) ? Język toki pona jako narzędzie zapobiegania konfliktom ? możliwości i przeszkody w kontekście wydarzeń na Bałkanach.

?  Szymon Pawelczyk (Poznań) ? Działalność społeczno-polityczna bułgarskich Romów na podstawie artykułów w prasie bułgarskiej.