Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Biblia Slavorum Apocryphorum. I. Vetus Testamentum" (Łódź, 19-21.10.2006)

?????? ?. ?????????????? (Sankt-Petersburg), ????????????? ?????? ? ???????-???????? ?????????????? ???????????????? ?????????? (??????? ???? ??????????? ? ????????? ? 12 ?????????)

Johannes Reinhart (Wiedeń), A Croatian Glagolitic Excerpt of the Slavonic Enoch (2Enoch)

Ilija Paczew (Łódź), Funkcja literacka struktury apokryfów Starego Testamentu

Marzanna Kuczyńska (Poznań), Motywy i funkcje apokryfów quasi-kanonicznych (na wybranych przykładach)

Maja Angelovska Panova (Skopje), Heretical theology and Bible?s Interpretation

Sonja Novotni (Skopje), Some characteristics of Sloeshtic pateric

???? ?????? (Łódź), ????????? ???????? ???????????? ??????? ?????????? ?????? ? ????? ???????? ?????? (Sofia), ???????? ???? ? ?????????? ????????

Georgi Minczew, Małgorzata Skowronek (Łódź), Projekt elektronicznej bazy danych słowiańskich apokryfów starotestamentowych

Anissava Miltenova (Sofia), Parabiblical Literature in Mediterranean World and its Reception in Medieval Bulgaria (10th ? 14th cc.)

Beata Kotyk (Łódź), Księga Psalmów w tradycji apokryficznej

Vladimir Karadzoski (Prilep), The folk religion of the Macedonian people

Ewa Kocój (Kraków), Kiedy upadły anioły, czyli o mitach kosmogonicznych w Rumunii trochę inaczej niż Mircea Eliade

Magdalena Lubańska (Warszawa), Motywy starotestamentowe w rodopskich wierzeniach ?ludowych?

Ewa Siatkowska (Warszawa), Apokryf o Aseneth w literaturze staroczeskiej i staropolskiej

Magdalena Kuran (Łódź), ?Historyja barzo cudna (...) o stworzeniu nieba i ziemie? wobec Biblii oraz ?Vita Adae et Evae?

Dejan Ajdačić (Belgrad), Ludowe opowieści o Salomonie u Słowian

Magdalena Zowczak (Warszawa), Dwa Przymierza w religijności ludowej: kontaminacje

Tanas Vražinovski (Skopje), Raj i piekło w ludowej tradycji macedońskiej

Jowita Jagla (Łódź), Choroby w Biblii na przykładzie wybranych bohaterów i zdarzeń. Średniowieczne i renesansowe wzory ikonograficzne oraz ich późniejsze przetworzenia

Julia Sowińska (Łódź), Jakub (Izrael), syn Jakuba i Rebeki, jego konflikty z Bogiem, ludźmi  i samym sobą opisane w rzeźbach i obrazach

Aneta Pawłowska (Łódź), Ikonografia Wieży Babel a problem Obcego w Biblii

Kirił Marinow (Łódź), Ideologiczno-apokryficzna wymowa ?Bułgarskiej kroniki apokryficznej?

Ivanka Gergova (Sofia), ?????????????? ???????? ? ????????????? ???????????? ?????????? ????????

Margarita Kuyumdzhieva (Sofia), Extra-Biblical Sources for the Iconography of the Prophet Moses in the Byzantine and Post-Byzantine Painting

Jan Stradomski (Kraków), Apokryfy starotestamentowe w cyrylickich zbiorach rękopisów Biblioteki xx. Czartoryskich w Krakowie

Miłosz Bukwalt (Wrocław), ?Czas cudów? Borislava Pekicia jako staro- i nowotestamentowy apokryf