Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Biblia Slavorum Apocryphorum. III. Varia" (Łódź, 3-5.10.2013)

Pobierz program.

Wprowadzenie

W październiku 2006 roku Katedra Slawistyki Południowej UŁ zorganizowała międzynarodową konferencję naukową ?Biblia Slavorum Apocryphorum. I. Vetus Testamentum?, zaplanowaną jako pierwsza z cyklu spotkań poświęconych refleksji nad pseudokanoniczną spuścizną Słowiańszczyzny. Wzięło w niej udział 18 badaczy z Polski, Austrii, Bułgarii, Macedonii i Rosji, a zaprezentowane przez nich wystąpienia zostały wydane w roku następnym jako odrębny numer pisma ?Fundamenta Europaea? (zeszyt VI-VII, Gniezno 2007) oraz w ?Południowosłowiańskich Zeszytach Naukowych? (nr 4/2007).

Wyodrębniony z Katedry Slawistyki Południowej w 2007 r. Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej zorganizował w 2009 r. kolejną z cyklu konferencję: ?Biblia Slavorum Apocryphorum. II. Novum Testamentum?, będącą ? z jednej strony ? nawiązaniem do inicjatywy sprzed trzech lat, z drugiej ? propozycją upowszechnienia i konfrontacji wyników najnowszych badań nad słowiańską nowo- i międzytestamentową twórczością pseudokanoniczną. Wzięło w niej udział 30 badaczy z Polski, Austrii, Belgii, Bułgarii, Macedonii, Rosji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu zaproponowaną przez organizatorów tematyką. Wygłoszone wystąpienia zostały opublikowane w tomie Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum (Łódź 2009).

Uczestnicy drugiej konferencji zasugerowali kontynuację spotkań celem otwarcia forum dla omówienia problemów literatury/kultury pseudokanonicznej wykraczających tematycznie poza Stary i Nowy Testament. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, powołane w 2011 r. przy Uniwersytecie Łódzkim Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum) wraz z Katedrą Slawistyki Południowej oraz Katedrą Historii Bizancjum mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na trzecią konferencję z cyklu ?Biblia Slavorum Apocryphorum?.

 

Problematyka konferencji i proponowane kręgi tematyczne

Międzynarodowa konferencja naukowa ?Biblia Slavorum Apocryphorum. III. Varia? będzie ? po pierwsze ? okazją do rozwinięcia dyskusji nad problemami pseudokanonicznej  literatury staro-, nowo- i międzytestamentowej. Jednocześnie przewiduje się poszerzenie tematyki pierwszych dwóch spotkań o kwestie następujące:

- pseudokanoniczna literatura chrześcijańska nieposiadająca bezpośredniego związku ze staro- i nowotestamentową historią sakralną;

- relikty kultów pogańskich w literaturze pseudokanonicznej;

- literatura heretycka (manicheizm, paulicjanizm, bogomilstwo, kataryzm i in.) i antyheretycka (traktaty, postanowienia soborów i in.);

- wspólnoty kulturowe i relacje międzyreligijne i międzywyznaniowe Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej.

 

Ze względu na szeroko zakrojoną problematykę przewiduje się dyskusję wokół następujących treści:

- literatura pseudokanoniczna: aktualny stan badań, edycji tekstów, katalogi, thesaurusy; problematyka tekstologiczna (stosunek oryginał ? przekład, redakcje, warianty); język tekstów pseudokanonicznych, relacja oryginał ? przekład; tekst biblijny ? tekst pseudokanoniczny; problemy poetyki (narracja, kompozycja itd.); teologia tekstów pseudokanonicznych;

- stosunek tekstów literackich do tekstów folklorystycznych (legendy, pieśni, obrzędy); relacje mitologia ? literatura ? folklor; chrześcijaństwo ludowe a literatura pseudokanoniczna;

- relacje między staro- i nowotestamentowymi tekstami pseudokanonicznymi a zabytkami komentującymi wydarzenia postbiblijne;

- relacje tekst pseudokanoniczny ? tekst heretycki. Literatura antyheretycka jako źródło poznania alternatywnych ruchów religijnych w średniowieczu;

- ikonografia obrazująca szeroko rozumiane utwory pseudokanoniczne.

 

Organizacja i warunki uczestnictwa w konferencji

- czas i miejsce obrad: 3?5 października 2013 r., Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, 91-529 Łódź, ul. Rogowska 26;

- języki konferencji: polski, angielski, rosyjski;

- zgłoszenie tematów do 15. grudnia 2012 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem ?konferencja ? apokryfy?; 

- potwierdzenie udziału i nadesłanie resumé tekstów w języku polskim, angielskim lub rosyjskim (do 1000 znaków) do 30. kwietnia 2013 r.;

- uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 250 zł dla uczestników polskich (100 zł dla doktorantów i młodszych pracowników naukowych bez doktoratu) i 70 euro dla zagranicznych z chwilą przybycia na konferencję. Opłata jest przewidziana na częściowe pokrycie kosztów materiałów konferencyjnych i publikacji tomu pokonferencyjnego oraz koktajl.

- czas wystąpień nie powinien przekraczać 20 minut.

- pozytywnie zrecenzowane teksty wystąpień zostaną opublikowane w kolejnym numerze rocznika ?Studia Ceranea?.

 

Dodatkowe informacje dotyczące zakwaterowania i wyżywienia zostaną podane do końca listopada 2012 r. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania.

 

Komitet organizacyjny Konferencji

dr hab. prof. UŁ Georgi Minczew (przewodniczący)

dr Małgorzata Skowronek (sekretarz naukowy)

dr Karolina Krzeszewska (sekretarz)