Bałkany w oczach młodego człowieka, red. I. Petrov,

Wydawnictwo Piktor, Łódź 2006

W sprawie zakupu prosimy o kontakt z Wydawnictwem Piktor: www.piktor.pl

Do pobrania ze strony Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Język

Agata Kawecka (Łódź) ? Południowosłowiańskie odpisy Fizjologa ? zarys archeograficzny

Magdalena Wypych (Łódź) ? Bezokolicznik i ?da-konstrukcja? w najstarszych tekstach języka staro-cerkiewno-słowiańskiego

Ivica Bociek (Łódź) ? Duchowe i materialne przesłanie księgi Misal po zakonu rimskoga dvora

Anna Jakimiszyn (Łódź) ? Analiza wykładników kategorii określoności/nieokreśloności w nominalizacjach w tekście Swisztowskiego damaskinu

Marcin Fastyn (Łódź) ? Z problematyki zjawisk nominalizacji na podstawie XVII-wiecznych damaskinów

????? ??????? (???????) ? ?? ??????? ?? ???????????????? ? ??????????????? ? ???????????? ?????????? ????????

Aleksandra Tąporowska (Łódź) ? Język serbsko-chorwacki ? jeden czy dwa języki?

Natalia Urbańczyk-Adach (Warszawa) ? Jeden język ? dwa alfabety. Zakres użycia cyrylicy i łacinki we współczesnym języku serbskim

?????? ?????? (???????) ? ????????? ?? ???????????? ?? ???????????? ???? ?????????? ??????? ? ??? ????????? ????? ? ????? ?? ??????????? ???

 

Literatura i kultura

Łukasz Mysielski (Łódź) ? Wampiry w wybranych bałkańskich tekstach folklorystycznych

Ewelina Drzewiecka (Warszawa) ? Listy Symeona ? protobułgarski kompleks czy zmysł taktyczny?

Anetta Buras-Marciniak (Łódź) ? Z dziejów Żydów Sefardyjczyków w Bośni i Hercegowinie

Karolina Bucka (Sosnowiec) ? Holistyczna wizja świata i człowieka w twórczości Srečka Kosovela

Natalia Cybart (Łódź) ? Problem egzystencji w liryce Błagi Dimitrowej

Natalia Wyszogrodzka (Gdańsk) ? Pokolenie krugowców wobec estetyki socrealizmu w powojennej Jugosławii

Paweł Radziszewski (Gdańsk) ? Fantastyczna i groteskowa wizja zagłady ludzkości w powieści Wścieklizna Borislava Pekicia

Karolina Bielenin (Warszawa) ? Wokół problemów bałkańskości. Rzecz o rakii

Anna Kałucka (Łódź) ? Tożsamość narodowa Słoweńców. Prolegomena

Karol Kujawa (Poznań) ? Wątki panislamskie w myśli politycznej ,,Młodych Muzułmanów?

Joanna Janusz (Poznań) ? Aładża ? głos z otchłani wieków

Katarzyna Bednarska (Łódź) ? Sto lat filmu słoweńskiego