J. Mazurkiewicz-Sułkowska, Wyrażanie kategorii inchoatywności w językach polskim, bułgarskim i białoruskim,

Wydawnictwo ?Piktor?, Łódź 2008

 

W sprawie zakupu prosimy o kontakt z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego: www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

 

Z recenzji prof. V. Koseskiej-Toszewej:

"Oceniając rozprawę recenzent jest pod wrażeniem ogromu pracy, jaki Autorka musiała wnieść do jej przygotowania. Można bez przesady stwierdzić, że swą rozprawą wykazała, że jest wybitną specjalistką od konfrontacji językowej. Wyniki analizy i weryfikacji faktów językowych dotyczących systemów trzech języków słowiańskich z różnych grup mają duże znaczenie dla semantycznej konfrontacji języków słowiańskich, nie tylko dla badanych trzech języków. [...] Dlatego wyniki badań nie obejmują tylko opisywanych języków. Rzucają szersze światło na badane problemy."

"Należy podkreślić fakt, że analiza semantyczna na podstawie otwieranych przez predykat miejsc argumentowych okazała się niezwykle przydatną w analizie konfrontowanego materiału językowego."

"Wyniki tej szczegółowej i rzetelnej analizy są novum w literaturze przedmiotu. [...] Rozprawa ma olbrzymie znaczenie także dla typologii [...]. Omawiana praca zawiera szereg oryginalnych wyników."