Julia Mazurkiewicz-Sułkowska

Słowiańska terminologia techniczna (na materiale polskim, rosyjskim i bułgarskim)

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014

 

W sprawie zakupu prosimy o kontakt z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego: www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

 

Z recenzji prof. dr. hab. Jurija Lukszyna:

Na tle licznych dwu- i wielojęzycznych słowników terminologicznych wydanych w Polsce w ostatnich latach wciąż brakuje fundamentalnych syntetycznych opracowań naukowych poświęconych problematyce terminologii konfrontatywnej. W tej sytuacji monografia dr Julii Mazurkiewicz-Sułkowskiej może stać się znaczącym wydarzeniem w życiu naukowym zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. [...]