Drodzy Studenci,

w imieniu wszystkich wykładowców filologii słowiańskiej UŁ oraz własnym chcę Wam podziękować za zaangażowanie w naukę w tych pierwszych dwóch tygodniach trudnego dla nas wszystkich okresu, za sumienne wywiązywanie się z zadań, za wspieranie się nawzajem, a także za wspieranie nas, nauczycieli akademickich. Tak, Wy też nas wspieracie i pomagacie nam – poprzez swoją odpowiedzialną i jednocześnie przyjazną postawę, szybkie reagowanie, a także samodzielność i kreatywność. Prosimy, byście nadal byli właśnie tacy – wówczas będzie nam wszystkim raźniej przetrwać ten czas i łatwiej zminimalizować negatywne skutki obecnej sytuacji, wspólnie dbając o to, byście kontynuowali naukę.

Jeżeli ktoś z Was nie odpowiedział jeszcze na zaproszenie każdego wykładowcy do uczestnictwa w przedmiocie (wysyłamy je na Wasze adresy indywidualne oraz grupowe, a także w systemie USOS), to bardzo proszę, byście jak najszybciej to zrobili. Wystarczy krótki mail z potwierdzeniem, że otrzymaliście materiały, zadania albo informację o spotkaniu online. Pamiętajcie, że udział w zajęciach realizowanych obecnie w formie zdalnej jest obowiązkowy. Zapewniam jednocześnie, że postaramy się uwzględnić każdą indywidualną sytuację. Rozumiemy, że nie zawsze możecie uczestniczyć w zajęciach z czasie rzeczywistym, ale musimy wiedzieć, że nasze wiadomości do Was docierają.

Proszę także każdego z Was, niezależnie od grupy językowej i roku studiów, by przynajmniej dwa razy w tygodniu łączyć się głosowo z naszymi lektorami i ćwiczyć przy ich pomocy mówienie i rozumienie ze słuchu. Przedmioty bardziej teoretyczne można pod kierunkiem wykładowców opanować z książek, natomiast nauczyć się dobrze języka obcego bez kontaktu bezpośredniego – choćby chwilowo i przez Internet – na pewno się nie da. Dlatego bądźcie z nami w kontakcie!

Życzę wszystkim zdrowia, wytrwałości i wiosennej (mimo wszystko) pogody ducha.

dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ

kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ