Informujemy, że został udostępniony kolejny numer (10/2020) czasopisma „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”.

W tomie umieszczono m.in. materiały z drugiej międzynarodowej konferencji Colloquia Ceranea (Łódź, 24-26.4.2020), artykuły prezentujące wyniki cząstkowe projektów naukowych prowadzonych przez łódzkich badaczy, a także wiele innych ciekawych tekstów międzynarodowego grona autorów. Zapraszamy do lektury: https://czasopisma.uni.lodz.pl/sceranea/issue/view/674.

Rocznik „Studia Ceranea”, założony i współredagowany przez łódzkich paleoslawistów i bizantynistów w Centrum Ceraneum UŁ i wydawany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, jest czasopismem międzynarodowym, na jego łamach są publikowane artykuły i recenzje w językach kongresowych, z wyraźną przewagą tekstów anglojęzycznych. Periodyk jest indeksowany w wielu bazach referencyjnych, m.in. w Web of Science™ Core Collection oraz SCOPUS. Jego wydawanie od lat wspierane jest ze środków grantów MNiSW na Działalność Upowszechniającą Naukę.