Z radością informujemy, że został udostępniony kolejny tom (9/2019) czasopisma „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”.

Rocznik „Studia Ceranea”, założony i współredagowany przez łódzkich paleoslawistów i bizantynistów w Centrum Ceraneum UŁ i wydawany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, jest czasopismem międzynarodowym, na jego łamach są publikowane artykuły i recenzje w językach kongresowych, z wyraźną przewagą tekstów anglojęzycznych. Periodyk jest indeksowany w wielu bazach referencyjnych, m.in. w Web of Science™ Core Collection oraz SCOPUS. Jego wydawanie od lat wspierane jest ze środków grantów MNiSW na Działalność Upowszechniającą Naukę.

W najnowszym numerze rocznika są opublikowane m.in. materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Orthodoxy-Heterodoxy. Slavic Space Facing the Divisions of Christianity from the Middle Ages to Today (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 22–23.11.2018). Została ona zorganizowana we współpracy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ z Centrum Ceraneum UŁ jako część międzynarodowej interdyscyplinarnej inicjatywy naukowej, poświęconej studiom nad polemiką międzywyznaniową w kulturze Słowian prawosławnych w średniowieczu. Inicjatywa obejmuje aktualnie trzy granty Narodowego Centrum Nauki: Literatura polemiczna Słowian prawosławnych w średniowieczu i Herezje dualistyczne w dziejach Europy Południowo-Wschodniej IX–XV w. (kierownik: prof. G. Minczew) oraz Mahomet i narodziny islamu – stereotypy, wiedza i wyobrażenia w kręgu kultury bizantyńsko-ruskiej (kierownik: dr Z. Brzozowska).

W tomie umieszczono również materiały z pierwszej międzynarodowej konferencji Colloquia Ceranea (Łódź, 11-13.4.2019) oraz m.in. artykuły prezentujące wyniki cząstkowe innych projektów naukowych łódzkich badaczy, a także wiele ciekawych tekstów międzynarodowego grona autorów. Zapraszamy do lektury!

https://czasopisma.uni.lodz.pl/sceranea/issue/view/497