Przypominamy, że 30 września br. upływa termin wyboru seminarium magisterskiego dla studentów I roku II stopnia. Studenci, którzy nie wyślą informacji o zapisie na jedno ze wskazanych do wyboru seminariów, zostaną dopisani do grup seminaryjnych odgórnie.