Drodzy Studenci,

publikujemy wykaz wszystkich przedmiotów prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w podziale na poszczególne roczniki. Przy każdym przedmiocie znajduje się informacja, czy na czas zawieszenia zajęć kontaktowych będzie on prowadzony w sposób całkowicie zdalny, czy też jakaś część materiału (np. konwersacje w wypadku praktycznej nauki języków, referaty lub ustne prezentacje) będzie musiała zostać później odrobiona. Prosimy Was o kontakt mailowy z Waszymi wykładowcami, którzy poinformują Was o zasadach i trybie realizacji każdego z przedmiotów. Wykładowcy sami także będą się kontaktować z Wami mailowo, ale prosimy w pierwszej kolejności o upewnienie się, że wszystkie kanały kontaktu elektronicznego działają poprawnie.

Co do zasady, każdy wykładowca podzieli materiał na jednostki w przybliżeniu równoważne jednym zajęciom stacjonarnym, a termin zdalnego przerobienia i odesłania jednej części materiału wyznaczy za tydzień lub za dwa tygodnie w dniu, w którym zgodnie z planem prowadzi zajęcia. Prosimy wobec tego o systematyczne i terminowe wywiązywanie się z postawionych zadań: od tego m.in. będą zależały oceny końcowe w sesji.

Niektóre przedmioty (przede wszystkim dotyczy to praktycznej nauki języków) będą miały także elementy realizowane w czasie rzeczywistym (konwersacje indywidualne lub grupowe na Skype lub Facebook). Konkretny czas takich zajęć zostanie ustalony z każdą grupą przez wykładowcę, w terminie zbliżonym do wynikającego z rozkładu zajęć. W wypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt w pierwszej kolejności z prowadzącymi przedmiot oraz z opiekunami roczników.

Życzymy wszystkim zdrowia, powodzenia w nauce, a także szybkich łączy internetowych! 🙂

I rok I stopnia:

PNJ Cz: zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy z wykładowcami oraz konwersacje online i wideokonferencje we wtorki, środy i czwartki)

PNJ Bg: zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy z wykładowcami oraz konwersacje online w terminach uzgodnionych z mgr S. Aleksandrovą)

PNJ Sr: zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy z wykładowcami oraz konwersacje online w terminach uzgodnionych z mgr S. Miletić)

Folklor słowiański: zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy z wykładowcą)

Wstęp do literaturoznawstwa: zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy z wykładowcą)

Analiza literaturoznawcza: zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy z wykładowcą)

Historia i kultura Słowian II: zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy z wykładowcą)

Walory turystyczne krajów słowiańskich II: zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy z wykładowcą); po przywróceniu zajęć kontaktowych studenci będą prezentowali przygotowane przez siebie referaty

II rok I stopnia:

PNJ A Sr: zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy oraz konwersacje online w terminach uzgodnionych z mgr S. Miletić)

PNJ B Sł: zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy oraz konwersacje online w terminach uzgodnionych z mgr A. Głaz)

PNJ B Bg: zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy z wykładowcami oraz konwersacje online w terminach uzgodnionych z mgr S. Aleksandrovą)

Gramatyka opisowa j. A serbskiego: zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy z wykładowcą)

Historia języka A serbskiego: zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy z wykładowcą)

Historia literatury i kultury obszaru południowosłowiańskiego (XIX-XXI w.): zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy z wykładowcą)

Język A w biznesie (serbski): zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy z wykładowcą)

III rok I stopnia:

PNJ A Sł: zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy z wykładowcami oraz konwersacje online w terminach uzgodnionych z mgr A. Głaz)

PNJ B Bg: zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy z wykładowcą oraz konwersacje online w terminach uzgodnionych z mgr S. Aleksandrovą)

Elementy historii literatury bułgarskiej B: zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy z wykładowcą)

Elementy gramatyki opisowej języka B (bułgarskiego): zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy z wykładowcą)

Seminarium dyplomowe: zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy z poszczególnymi wykładowcami, terminy uzależnione od stopnia zaawansowania prac)

I rok II stopnia:

PNJ A Bg: zajęcia w części prowadzone zdalnie (kontakt mailowy z wykładowcami); po przywróceniu zajęć kontaktowych studenci będą mieli do odrobienia konwersacje z prof. G. Minczewem

PNJ B Sr: zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy oraz konwersacje online w terminach uzgodnionych z mgr S. Miletić)

Przekład i analiza tekstów naukowych: zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy z wykładowcą)

Przekład i analiza tekstów biznesowych: zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy z wykładowcą)

Seminarium magisterskie: zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy z poszczególnymi wykładowcami, terminy uzależnione od stopnia zaawansowania prac)

Zajęcia z Bloku B prowadzone przez dr Z. Brzozowską dla wszystkich roczników: zajęcia w pełni prowadzone zdalnie (kontakt mailowy z wykładowcą)