Sekcja Badań Biograficznych PTS oraz Centrum Badań Biograficznych i Historii Mówionej UŁ zaprasza Państwa do dyskusji na temat doświadczeń badaczy we współczesnym złożonym świecie.

Nie chcemy jednak poprzestać wyłącznie na tym i dlatego krytycznemu namysłowi chcemy poddać następujące obszary:

Teoretyczne podstawy i epistemologiczne założenia metody / metod – czego i o kim dowiadujemy się właściwie ze spontanicznie opowiedzianych historii życia? W jakie procesy społeczne zyskujemy właściwie wgląd analizując językowe, twórcze sposoby organizacji doświadczeń przez narratorów?

Etyczna odpowiedzialność badacza a nadmierna instytucjonalizacja nauki  – czy w w jakim stopniu narastające regulacje instytucjonalne (w tym przede wszystkim prawne) sprzyjają a na ile ograniczają kontakt z badanym i jak wpływają na gromadzony materiał empiryczny?

Metoda biograficzna a historia mówiona: kluczowe podobieństwa i zasadnicze różnice.